NPC - Байрут NPC - Комата NPC - Ева Рейт NPC - Житель_36 NPC - Житель_37 NPC - Житель_38 NPC - Житель_39 NPC - Житель_40 NPC - Житель_41 NPC - Житель_42 NPC - Житель_43 NPC - Житель_44 NPC - Житель_45 NPC - Житель_46 NPC - Житель_47 NPC - Житель_48 NPC - Житель_49 NPC - Житель_50 NPC - Житель_51 NPC - Житель_52 NPC - Житель_53 NPC - Житель_54 NPC - Житель_55 NPC - Житель_56 NPC - Житель_57 NPC - Житель_58 NPC - Житель_59 NPC - Житель_60 NPC - Айбо Дерос NPC - Андрия NPC - Шурд NPC - Кант NPC - Эльдас NPC - Ранеро Личу NPC - Ирелио Личу NPC - Греко Кода NPC - Рилбанос NPC - Гермер NPC - Донака NPC - Кристина Серцери NPC - Амброк NPC - Марко Фауст NPC - Клам Цессори NPC - Феликс NPC - Турстоун NPC - Димен NPC - Фьори NPC - Тина NPC - Квезен NPC - Синан NPC - Жанбеб NPC - Патрицио NPC - Бартус NPC - Торговец-путешественник NPC - Жюли Марше NPC - Дюрас NPC - Берта NPC - Бекки NPC - Касто Луцце NPC - Фридрих Таупериксон NPC - Фроспио NPC - Герард Митчелл NPC - Куклус NPC - Не определено NPC - Не определено NPC - Не определено NPC - Раджарон NPC - Августо NPC - Олинто NPC - Мандольф NPC - Гофрант NPC - Далин NPC - Флоренти NPC - Пятнистый тролль NPC - Виктория NPC - Бральф NPC - Майер NPC - Рангус NPC - Бебель NPC - Индри NPC - Трир NPC - Петр NPC - Йонсен NPC - Кри NPC - Герио NPC - Руэнсли NPC - Нелиадор NPC - Сайна NPC - Эстер NPC - Бьон NPC - Люк Медведь NPC - Спиг NPC - Кристофер NPC - Брего NPC - Маргарет NPC - Грэнвил NPC - Джерон NPC - Рейяс NPC - Эльгрифин NPC - Клакстор NPC - Бэнил Ордо NPC - Карснов NPC - Норма Рейт NPC - Марта NPC - Хавьер NPC - Малик NPC - Санфьерин NPC - Санфеон NPC - Либеро NPC - Клара Джовин NPC - Энцо NPC - Грифиан Бернито NPC - Бифачче NPC - Леордо Диас NPC - Горгас NPC - Мерио NPC - Бернард NPC - Лоцио NPC - Бруно NPC - Водяной-водонос NPC - Ройбо NPC - Лакия NPC - Самио NPC - Крез NPC - Райбо NPC - Паче Катанья NPC - Перей Корне NPC - Адин NPC - Дейл Оден NPC - Лаура NPC - Марьям NPC - Рашир NPC - Туллем NPC - Нелофоль NPC - Белоши NPC - Бельгара NPC - Дрош NPC - Мабо Муранан NPC - Абдул Чаум NPC - Куина NPC - Хомфоль NPC - Верео NPC - Эдман NPC - Тиу NPC - Мэйша NPC - Зигмунд NPC - Неруда Сен NPC - Авет NPC - Дэви