สร้อยคอ

ผลที่เกิด
LIFE_EXP_POINT_ADD
LIFESTAT_ALL
LIFESTAT_ALL_ADD
ACCSET_1GRADE_LIFE_EXP_POINT_ADD
น้ำหนักสูงสุด +LT
ACCSET_2GRADE_LIFE_EXP_POINT_ADD
ACCSET_4GRADE_LIFE_EXP_POINT_ADD
HP สูงสุด +
MP/FP/BP สูงสุด +
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
ฟื้นฟู HP +
ฟื้นฟู MP/FP/BP +
ความแม่นยำทั้งหมด +
พลังโจมตีทั้งหมด +
ความโกรธของภูตดำ +% ที่สามารถรับได้คนเดียว
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +
ความเสียหายเพิ่มเติมชนเผ่าคามาซิลเวีย +
พละกำลังสูงสุด +
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีหลัง +%
ลดความเสียหายทั้งหมด +
ต้านทานการจับ +%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +%
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +%
ต้านทานทั้งหมด +%
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีด้านล่าง +%
ลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ 5%
อัตราความสำเร็จในการซื้อตลาดซื้อขาย +%
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่ายกเว้นมนุษย์และอาอิน +
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +%

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้