ผลที่เกิด
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
ฟื้นฟู HP +
ฟื้นฟู MP/FP/BP +
ความแม่นยำทั้งหมด +
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ตกปลา +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ค้าขาย +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เก็บรวบรวม +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เล่นแร่แปรธาตุ +%
อัตราแปรรูปสำเร็จ +%
ทักษะการแปรรูปทั้งหมด +
ทักษะการแปรรูปทั้งหมดเพิ่มขึ้น
พลังโจมตีทั้งหมด +
HP สูงสุด +
ความโกรธของภูตดำ +% ที่สามารถรับได้คนเดียว
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +
ความเสียหายเพิ่มเติมชนเผ่าคามาซิลเวีย +
พละกำลังสูงสุด +
MP/FP/BP สูงสุด +
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีหลัง +%
ลดความเสียหายทั้งหมด +
น้ำหนักสูงสุด +LT
ต้านทานการจับ +%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +%
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +%
ต้านทานทั้งหมด +%
เพิ่มค่าประสบการณ์แปรรูป +%
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีด้านล่าง +%
ลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ 5%
อัตราความสำเร็จในการซื้อตลาดซื้อขาย +%
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่ายกเว้นมนุษย์และอาอิน +
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +%
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวม + ขั้น
ทักษะการรวบรวมทั้งหมด +
ทักษะการรวบรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ความคล่องแคล่วในการฝึกสัตว์ +
LIFESTAT_TRAININGPOINT_ALL_ADD
ทักษะการล่าสัตว์ +
ทักษะการล่าสัตว์เพิ่มขึ้น
ทักษะการเพาะปลูก +
เพิ่มค่าประสบการณ์เพาะปลูก +%
ทักษะการเดินเรือ +
ความปรารถนาของนางเงือก
ทักษะการเดินเรือเพิ่มขึ้น
เพิ่มค่าประสบการณ์เดินเรือ +%
LIFESTAT_COOK_ADD
LIFESTAT_COOK_ALL_ADD
ทักษะการค้า +
ทักษะการค้าเพิ่มขึ้น
ทักษะการแปรธาตุ +
ทักษะการแปรธาตุเพิ่มขึ้น
ทักษะการตกปลา +
ทักษะการตกปลาเพิ่มขึ้น

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้