ชุดเกราะ

ผลที่เกิด
ความชำนาญด้านการตกปลา +
ประสิทธิภาพการตกปลา + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว + ขั้น
ความชำนาญด้านการตกปลาเพิ่มขึ้น
ความชำนาญด้านการเดินเรือ +
เพิ่มค่าประสบการณ์เดินเรือ +%
ความชำนาญการเดินเรือเพิ่มขึ้น
ความชำนาญการล่าสัตว์ +
พลังป้องกันทั้งหมด
ความชำนาญการล่าสัตว์เพิ่มขึ้น
ความชำนาญด้านการแปรธาตุ +
ความชำนาญด้านการแปรธาตุเพิ่มขึ้น
LIFESTAT_COOK_ADD
LIFESTAT_COOK_ALL_ADD
ความชำนาญด้านการฝึกสัตว์ +
LIFESTAT_TRAININGPOINT_ALL_ADD
ความชำนาญการรวบรวมทั้งหมด +
ความชำนาญการรวบรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ความชำนาญการแปรรูปทั้งหมด +
ความชำนาญด้านการแปรรูปทั้งหมดเพิ่มขึ้น
HP สูงสุด +
พละกำลังสูงสุด +
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
MP/FP/BP สูงสุด +
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เพิ่มการหลบหลีกทั้งหมด
ฟื้นฟู HP +
ต้านทานทั้งหมด +%
น้ำหนักสูงสุด +LT
ต้านทานการจับ +%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +%
ประสิทธิภาพคริติคอล + ขั้น
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +%
ลดความเสียหายทั้งหมด +
การหลบหลีกทั้งหมด +
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +%
ความแม่นยำทั้งหมด +
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
เพิ่มความสามารถในการกระโดด
ฟื้นฟู MP/FP/BP +
พลังโจมตีทั้งหมด +
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +%
ประสิทธิภาพโชคลาภ + ขั้น
เพิ่มฟื้นฟู HP
เพิ่มการลดความเสียหายทั้งหมด
ความปรารถนาของนางเงือก
ความปรารถนาของนางเงือก
ค่าประสบการณ์แปรธาตุ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์แปรรูป +%
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์ +%
ได้รับค่าประสบการณ์พาหนะ +%
อัตราความสำเร็จในการจับม้า +%
ค่าประสบการณ์ทักษะพาหนะ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ +%
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจ +m
ความเสียหายจากการตกจากที่สูง -%
เพิ่มค่าประสบการณ์ค้าขาย +%
เวลาทำอาหารลดลง วินาที
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวม + ขั้น
เวลาการเล่นแร่แปรธาตุ - วินาที
อัตราแปรรูปสำเร็จ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เพาะปลูก +%
ค่าประสบการณ์รวบรวม +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ตกปลา +%

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้