ผลที่เกิด
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +%
HP สูงสุด +
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว + ขั้น
ต้านทานกระเด็น/ลอย +%
MP/FP/BP สูงสุด +
ความแม่นยำทั้งหมด +
เพิ่มการหลบหลีกทั้งหมด
ต้านทานสลบ/ล้มลง +%
พละกำลังสูงสุด +
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
ฟื้นฟู HP +
น้ำหนักสูงสุด +LT
ต้านทานการจับ +%
เพิ่มความสามารถในการกระโดด
ฟื้นฟู MP/FP/BP +
ประสิทธิภาพคริติคอล + ขั้น
พลังโจมตีทั้งหมด +
การหลบหลีกทั้งหมด +%
ลดความเสียหายระยะใกล้ +
ลดความเสียหายระยะไกล +
ลดค่าความเสียหายเวทมนตร์ +
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +%
เพิ่มการลดความเสียหายทั้งหมด
พลังป้องกันระยะใกล้
ประสิทธิภาพโชคลาภ + ขั้น
เพิ่มฟื้นฟู HP
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
ต้านทานทั้งหมด +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เล่นแร่แปรธาตุ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์แปรรูป +%
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์ +%
ได้รับค่าประสบการณ์พาหนะ +%
อัตราความสำเร็จในการจับม้า +%
ค่าประสบการณ์ทักษะพาหนะ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ +%
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจ + m
ความเสียหายจากการตกจากที่สูง -%
เพิ่มค่าประสบการณ์ค้าขาย +%
เวลาทำอาหารลดลง วินาที
ประสิทธิภาพการตกปลา + ขั้น
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวม + ขั้น
เวลาการเล่นแร่แปรธาตุ - วินาที
อัตราแปรรูปสำเร็จ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เพาะปลูก +%
ความปรารถนาของนางเงือก
เพิ่มค่าประสบการณ์เดินเรือ +%
เพิ่มค่าประสบการณ์เก็บรวบรวม +%
เพิ่มค่าประสบการณ์ตกปลา +%
ความปรารถนาของนางเงือก
ทักษะการเขย่าผสม +
ทักษะการบด +
ทักษะการตัดฝืน +
ทักษะการตากแห้ง +
ทักษะการกรอง +
ทักษะการหลอม +
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +%
ลดความเสียหายทั้งหมด +
ทักษะการรวบรวมด้วยขวานโค่นไม้ +
ทักษะการรวบรวมด้วยขวานโค่นไม้เพิ่มขึ้น
ทักษะการรวบรวมด้วยเครื่องมือเก็บยางไม้ +
ทักษะการรวบรวมด้วยเครื่องมือเก็บยางไม้เพิ่มขึ้น
ทักษะการรวบรวมด้วยจอบ +
ทักษะการรวบรวมด้วยจอบเพิ่มขึ้น
ทักษะการรวบรวมด้วยมีดแล่เนื้อ +
ทักษะการรวบรวมด้วยมีดแล่เนื้อเพิ่มขึ้น
ทักษะการรวบรวมด้วยมีดฟอกหนัง +
ทักษะการรวบรวมด้วยมีดฟอกหนังเพิ่มขึ้น
ทักษะการรวบรวมด้วยพลั่ว +
ทักษะการรวบรวมด้วยพลั่วเพิ่มขึ้น
ความคล่องแคล่วในการฝึกสัตว์ +
LIFESTAT_TRAININGPOINT_ALL_ADD
ทักษะการล่าสัตว์ +
พลังป้องกันทั้งหมด
ทักษะการล่าสัตว์เพิ่มขึ้น
ทักษะการเพาะปลูก +
ทักษะการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น
ทักษะการเดินเรือ +
ทักษะการเดินเรือเพิ่มขึ้น
LIFESTAT_COOK_ADD
LIFESTAT_COOK_ALL_ADD
ทักษะการค้า +
ทักษะการค้าเพิ่มขึ้น
ทักษะการแปรธาตุ +
ทักษะการแปรธาตุเพิ่มขึ้น
ทักษะการตกปลา +
ทักษะการตกปลาเพิ่มขึ้น

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้