อาวุธปลุกพลัง

ผลที่เกิด
คะแนนการตกแต่งภายใน
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ
ค่าประสบการณ์ชีวิต
ค่าประสบการณ์ต่อสู้
ฟื้นฟูกำลังตามธรรมชาติ
HP สูงสุด
ฟื้นฟู HP
ฟื้นฟู MP
ความแม่นยำทั้งหมด
พลังโจมตีระยะไกล
การหลบหลีกทั้งหมด
ค่าความเสียหายเวทมนตร์
พลังโจมตีทั้งหมด
ความเสียหายระยะใกล้
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน
ความเร็วในการเคลื่อนไหว
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท
ความเสียหายจากการตกจากที่สูง
MP/FP/BP สูงสุด
ประสิทธิภาพคริติคอล
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี
พลังป้องกันทั้งหมด
ความสามารถในการรวบรวม
พละกำลังสูงสุด
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้