เกราะไหล่

ผลที่เกิด
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ เอก ขึ้นไป)
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
SKILL_NAME_CLOUD_UP
SKILL_NAME_SECRET_UP
SKILL_NAME_SUNMOONSTAR_UP
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
เพิ่มความเสียหายแก่ชนเผ่ามนุษย์ (เสริมประสิทธิภาพ +6 ขึ้นไป)
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +
SKILL_NAME_CLOUD_INCRE
SKILL_NAME_SECRET_INCRE
SKILL_NAME_SUNMOONSTAR_INCRE

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้