ผลที่เกิด
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมแก่ชนเผ่ามนุษย์ (เสริมประสิทธิภาพ +6 ขึ้นไป)
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ โท ขึ้นไป)

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้