ผลที่เกิด
DECORATE_NO_12
NO_3_SET_DECORATE
FUNCTIONALITY
DECORATE_NO_NETURE_11
DECORATE_11
DECORATE_NO_11
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจ + m
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +%
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +%
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์\n ค่าความเสียหายจากการตาย -%
ค่าความเสียหายจากการตาย -%
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +%
ความสามารถในการกระโดด +m
ระยะเวลาดำน้ำ + วินาที
ความเร็วในการว่ายน้ำ +42%
ความเร็วในการว่ายน้ำ +%
ลดปริมาณการเสียพละกำลังเมื่อว่ายน้ำ
SEA_SWIM_HEL
NO_2_SET_DECORATE
SEA_SWIM_UB
NO_EYE_06
NO_EYE
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์ -%
พละกำลังสูงสุด +
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์ -%
เมื่อได้รับความรู้ จะเพิ่มโอกาสในการรับความรู้ระดับสูง +5%
โอกาสการได้รับความรู้ +50%
CLASS_0
ITEM_WEAR_ALCHEMY
ITEM_COMBAT_EXP_ACQUISITION_ADD
ITEM_NO_6_WEAR_EFFECT
ITEM_NO_6_CASH_UP
ITEM_NO_8_WEAR_EFFECT
ITEM_NO_8_CASH_UP
CLASS_4
CLASS_8
CLASS_12
CLASS_16
CLASS_20
CLASS_24
CLASS_21
CLASS_28
CLASS_31
CLASS_25
CLASS_26
CLASS_27
CLASS_19
NO_EYE_02
CLASS_23
NO_EYE_05
NO_EYE_01
ประสิทธิภาพโชคลาภ + ขั้น
SEA_HEL
SEA_UB
NETURE_UB
NETURE_HEL
DECORATE_NO_AWAKEN_11
NO_AWAKEN
RAN_AWAKEN
HORSE_UB
FUNCTIONALITY_01
CLASS_11
NO_4_SET_DECORATE
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +%
เวลาทำอาหารลดลง วินาที
CLASS_32
NO_EYE_07
DECORATE_29
DECORATE_NO_29
DECORATE_NO_NETURE_29
DECORATE_NO_AWAKEN_29
DECORATE_NO_AWAKEN_19
ผลลัพธ์การสวมใส่
อัตราเร่ง +%
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +%
น้ำหนักสูงสุด +LT
อัตราการทำลายไอเทม -%
HP ม้าสูงสุด +
HP อูฐสูงสุด +
พละกำลังม้าสูงสุด +
แรงหมุน +%
พละกำลังอูฐสูงสุด +
พลังป้องกันทั้งหมด +
ทำให้สังเกตเห็นตัวละครได้ยาก
DECORATE_0
DECORATE_NO_0
DECORATE_8
DECORATE_NO_8
DECORATE_4
DECORATE_NO_4
DECORATE_12
DECORATE_16
DECORATE_NO_16
DECORATE_20
DECORATE_NO_20
DECORATE_NO_25
DECORATE_NO_NETURE_26
DECORATE_NO_AWAKEN_26
DECORATE_NO_NETURE_0
DECORATE_NO_AWAKEN_0
DECORATE_NO_NETURE_8
DECORATE_NO_AWAKEN_8
DECORATE_NO_NETURE_4
DECORATE_NO_AWAKEN_4
DECORATE_NO_NETURE_12
DECORATE_NO_AWAKEN_12
DECORATE_NO_NETURE_16
DECORATE_NO_AWAKEN_16
DECORATE_NO_NETURE_20
DECORATE_NO_AWAKEN_20
DECORATE_NO_NETURE_24
DECORATE_NO_AWAKEN_24
DECORATE_NO_NETURE_21
DECORATE_NO_AWAKEN_21
DECORATE_NO_NETURE_28
DECORATE_28
DECORATE_NO_NETURE_31
DECORATE_NO_AWAKEN_31
DECORATE_NO_NETURE_25
DECORATE_19
DECORATE_NO_19
DECORATE_NO_NETURE_23
NO_EYE_03
DECORATE_NO_AWAKEN_23
DECORATE_NO_AWAKEN_28
DECORATE_NO_AWAKEN_25
DECORATE_27
DECORATE_NO_NETURE_27
DECORATE_NO_AWAKEN_27
DECORATE_NO_NETURE_19

ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้