หมวก

ผลที่เกิด
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจ +m
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +%
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +%
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์\n ค่าความเสียหายจากการตาย -%
ค่าความเสียหายจากการตาย -%
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +%
ความสามารถในการกระโดด +m
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์ -%
พละกำลังสูงสุด +
เมื่อได้รับความรู้ จะเพิ่มโอกาสในการรับความรู้ระดับสูง +5%
โอกาสการได้รับความรู้ +50%
ผลลัพธ์การสวมใส่
ความเร่ง +%
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +%
น้ำหนักสูงสุด +LT
อัตราการทำลายไอเทม -%
HP ม้าสูงสุด +
HP อูฐสูงสุด +
พละกำลังม้าสูงสุด +
พละกำลังอูฐสูงสุด +
แรงหมุน +%
พลังป้องกันทั้งหมด +
ประสิทธิภาพการตกปลา + ขั้น
ความเร็วในการว่ายน้ำ +59%
ความเร็วในการว่ายน้ำ +%
ลดปริมาณการเสียพละกำลังเมื่อว่ายน้ำ
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวม + ขั้น
ทำให้สังเกตเห็นตัวละครได้ยาก
ได้รับค่าประสบการณ์พาหนะ +%
ชุดเพื่อส่งเสริมการแปรรูปไอเทมคลัง
(เมื่อการแปรรูปสำเร็จ ไอเทมจะส่งเข้าไปในกระเป๋าของตัวละคร)
อัตราแปรรูปสำเร็จ +3%
ประสิทธิภาพโชคลาภ + ขั้น
ระยะเวลาดำน้ำ + วินาที
ต้านทานโรคทะเลทราย +%
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +%
เวลาทำอาหารลดลง วินาที
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์ปลุกพลัง -%
DONKEY_HP_UP
DONKEY_ENDURANCE_UP
ความทนทานสูงสุด +
ความเร็วในการว่ายน้ำ +42%
ค่าประสบการณ์แปรธาตุ +%
เวลาการเล่นแร่แปรธาตุ - วินาที
ALCHEMY_4_SET
COLLECT_4_SET
ค่าประสบการณ์รวบรวม +%
DUR_AWAKEN_WEAPONS_CON_DOWN_SHAI

ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้