ID: 18903

คัมภีร์เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้

icon สิ้นเปลือง
น้ำหนัก: 0.01 LT
พลังชีวิต: --

- ผูกมัดเมื่อได้รับ (ตระกูล)
- ไม่สามารถค้าขายเป็นการส่วนตัว
สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 1 ถึงเลเวล max

- ความทนทาน
32767 / 32767

- คำอธิบาย :
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +100% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไม่สามารถรับผลประโยชน์ซ้ำได้ (รวมถึงสินค้าร้านเพิร์ล, ไมล์)
- ระยะเวลาใช้งานใหม่อีกครั้ง : 60 นาที
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์จาก ตำราการต่อสู้ จะรับประโยชน์ซ้ำไม่ได้, ท่านต้องการเปิดใช้หรือไม่?
ราคาซื้อ: 0
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้

ความพร้อมใช้งาน
US/DE/FR/ES
รัสเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี
SA
ไต้หวัน
Turkey
Thailand
Indonesia
ในการพัฒนา

โปรดทราบว่าตารางความพร้อมใช้งานจะแสดงเฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานอ็อบเจ็กต์ปัจจุบันในไคลเอ็นต์เกมหรือไม่ อย่างไรก็ตามวัตถุนี้อาจถูกปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมอเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้านี้

BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE
ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้