ID: 754006
{"0":{"enchant_probability":"100","need_enchant_item_id":"0","durability":"120 \/ 120","enchant_item_counter":"0","description":"\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e32\u0e22 -10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a +10% \u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (4 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e39\u0e49 +10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (6 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30 +10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (8 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u003Cbr\/\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e32\u0e22 -10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E"},"1":{"enchant_probability":"25","need_enchant_item_id":"16008","need_enchant_item_icon":"New_Icon\/03_ETC\/00016008.dds","durability":"120 \/ 120","need_enchant_item_name":"\u0e40\u0e25\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e39\u0e15\u0e14\u0e33","enchant_item_counter":"0","description":"\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e32\u0e22 -10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a +10% \u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (4 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e39\u0e49 +10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (6 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30 +10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E- \u0e1c\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 (8 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19)\u003Cbr\/\u003E\u003Cspan style=\"color: #e9bd23\"\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u003Cbr\/\u003E \u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e32\u0e22 -10%\u003C\/span\u003E\u003Cbr\/\u003E"},"max_enchant":"1"}

[ซอเซอร์เรส] ชุดคาลสไตน์

icon อุปกรณ์สวมใส่
พลังโจมตี:

พลังป้องกัน:

ความแม่นยำ: 0

หลบหลีก:

ลดความเสียหาย:

น้ำหนัก: 0.00 LT

เสริมประสิทธิภาพคาพลาส:
0

- ผูกมัดเมื่อติดตั้ง (ตัวละคร)
- ไม่สามารถค้าขายเป็นการส่วนตัว
- ไม่สามารถย้อมสี
เท่านั้น: ซอเซอร์เรส
- ส่วนที่สวมใส่ : เสื้อ, ถุงมือ

- รูปแบบการเสริมประสิทธิภาพ : เลือกได้
- โอกาสเสริมประสิทธิภาพ: 100%

สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 1 ถึงเลเวล max

- คำอธิบาย :
ชุดสำหรับตกแต่งรูปลักษณะภายนอกของซอเซอร์เรส
> เป็นชุดที่ผลิตที่โรงผลิตชุดโอลด์มูน

ผลลัพธ์การใช้งาน
ค่าความเสียหายจากการตาย -10%
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +10%

- ผลเซตเครื่องแต่งกาย (4 ส่วน)
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +10%

- ผลเซตเครื่องแต่งกาย (6 ส่วน)
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +10%

- ผลเซตเครื่องแต่งกาย (8 ส่วน)
ค่าความเสียหายของความทนทานอุปกรณ์
ค่าความเสียหายจากการตาย -10%


- ความทนทาน
120 / 120

ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
ค่าซ่อม: 0

ความพร้อมใช้งาน
US/DE/FR/ES
รัสเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี
SA
ไต้หวัน
Turkey
Thailand
Indonesia
ในการพัฒนา

โปรดทราบว่าตารางความพร้อมใช้งานจะแสดงเฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานอ็อบเจ็กต์ปัจจุบันในไคลเอ็นต์เกมหรือไม่ อย่างไรก็ตามวัตถุนี้อาจถูกปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมอเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้านี้

BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้