ตู้เสื้อผ้า/ตู้หนังสือ

ผลที่เกิด
คะแนนการตกแต่งภายใน
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ
ค่าประสบการณ์ชีวิต
ค่าประสบการณ์ต่อสู้
ฟื้นฟูกำลังตามธรรมชาติ
HP สูงสุด
ฟื้นฟู HP
ฟื้นฟู MP
ความแม่นยำทั้งหมด
พลังโจมตีระยะไกล
การหลบหลีกทั้งหมด
ค่าความเสียหายเวทมนตร์
พลังโจมตีทั้งหมด
ความเสียหายระยะใกล้
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน
ความเร็วในการเคลื่อนไหว
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท
ความเสียหายจากการตกจากที่สูง
MP/FP/BP สูงสุด
ประสิทธิภาพคริติคอล
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี
พลังป้องกันทั้งหมด
ความสามารถในการรวบรวม
พละกำลังสูงสุด
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์

ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE new_eff
ID   ชื่อไอเทม ระดับ CLASS GRADE new_eff
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้