รองเท้า

ผลที่เกิด
ความแม่นยำทั้งหมด
พลังโจมตีทั้งหมด
ความเสียหายต่อชนเผ่าอาอิน
ความเสียหายเพิ่มเติมต่อชนเผ่ามนุษย์
ลดความเสียหายทั้งหมด
HP สูงสุด
MP/FP/BP สูงสุด
ฟื้นฟู HP
ปริมาณฟื้นฟู MP/FP/BP
ความเร็วในการเคลื่อนไหว
ต้านทานล้มลง/ลอย
ความสามารถในการกระโดด
ความเร็วในการโจมตี
ต้านทานการจับ
อัตราความเสียหายคริติคอล
ความเร็วในการร่ายเวท
ต้านทานสลบ/ล้มลง
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจm
การหลบหลีกทั้งหมด
โชคลาภ
อัตราความเสียหายคริติคอลลดลง
ความเร็วในการโจมตีลดลง
ความเสียหายจากการตกจากที่สูงลดลง
พละกำลังสูงสุด
จำนวนน้ำหนักสูงสุด
ค่าประสบการณ์ต่อสู้
ความเสียหายต่อมอนสเตอร์ ดุร้าย
ฟื้นฟูค่าอุปนิสัย
ค่าประสบการณ์เก็บรวบรวม
ค่าประสบการณ์ตกปลา
ค่าประสบการณ์ล่าสัตว์
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร
ค่าประสบการณ์แปรธาตุ
ค่าประสบการณ์แปรรูป
ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์
ค่าประสบการณ์การค้า
ค่าประสบการณ์เพาะปลูก
ค่าประสบการณ์เดินเรือ
ความเสียหายเพิ่มเติมต่อชนเผ่าอาอิน
ต้านทานกระเด็น/ลอย
ความทนทานลดช้าลง
ฟื้นฟู HP ขณะโจมตี
ฟื้นฟู MP/FP/BP ขณะโจมตี
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีหลัง
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีล่าง
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีอากาศ
ความเสียหายจากคริติคอล
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีรวดเร็ว
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีกลับ
อัตราหลบหลีกอาวุธปิดล้อม
อัตราหลบหลีกการโจมตีพิเศษ
ลดความเสียหายระยะใกล้
ลดความเสียหายระยะไกล
ลดความเสียหายเวทมนตร์
กำลังสูงสุด
เวลาดำน้ำ วินาที
พลังโจมตีระยะใกล้
พลังโจมตีระยะไกล
พลังโจมตีเวทมนต์
เพิกเฉยต้านทานกระเด็น
เพิกเฉยต้านทานสลบ
เพิกเฉยต้านทานการจับ
เพิกเฉยต้านทานสตัน
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด
พลังโจมตี
ความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์
ต้านทาน สตัน/ช็อต/แข็ง
ฟื้นฟู MP/FP/BP
ความเร็วในการเคลื่อนไหว ระดับ
ต้านทานสลบ/ลอย
อัตราความเสียหายคริติคอล ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท ระดับ
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง
ต้านทาน สลบ/ล้มลม
ปริมาณฟื้นฟู HP
น้ำหนักสูงสุด
ความเร็วโจมตี
ความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์เพิ่ม
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
เพิ่มความเสียหายแก่ชนเผ่ามนุษย์
ความเสียหายแก่ชนเผ่ามนุษย์
อัตราการติดคริติคอล
ความเสียหายเพิ่มเติมแก่ชนเผ่าคามาซิลเวีย
TRANSFUSION_CLICK_RMB}
ลดความเสียหาย
ความต้านทานทั้งหมด
ความเร็วโจมตี ระดับ
อัตราค่าเสียหายคริติคอล ระดับ
ความเร็วในการโจมตี ระดับ
ค่าประสบการณ์ทักษะ

ประเภทอุปกรณ์:
ID   ชื่อไอเทม ประเภทอุปกรณ์ GRADE EFFECTS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ประเภทอุปกรณ์ GRADE EFFECTS EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้