วัตถุของ NPC

ตัวกรองด่วน
ID   ชื่อไอเทม ระดับ HP พลังป้องกัน หลบหลีก ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ อุปนิสัย
ID   ชื่อไอเทม ระดับ HP พลังป้องกัน หลบหลีก ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ อุปนิสัย
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้