ทำอาหาร

วัตถุดิบ
ผลที่เกิด
HP สูงสุด +
HP สูงสุด +
กำลังสูงสุด +
ความเร็วตกปลา +
ความเร็วตกปลา +
ความเร็วเก็บรวบรวม +
ความเร็วโจมตี +
ความเร็วโจมตี +
ความเร็วในการรวบรวม +
ความเร็วในการร่ายเวท +
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +
ความเร็วในการเติมกระสุนของปืนคาบศิลา +
ความเสียหานจากการล่า +
ความแม่นยำทั้งหมด +
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +
ค่าประสบการณ์ชีวิต +
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +
ต้านทานกระเด็น/ลอย +
ต้านทานโรคลมแดด, ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ +
ปริมาณความเสียหายทุกประเภทลดลง +
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +
พละกำลังของคนงาน +
พละกำลังสูงสุด +
พลัง MP / FP / BP สูงสุด +
พลังโจมตีทั้งหมด +
พลังโจมตีทั้งหมด +
ฟื้นฟู MP/FP/BP +
ฟื้นฟูค่าความหิว +
ลดความเสียหายทั้งหมด +
ลดเวลาตกปลาอัตโนมัติ +
ลบปริมาณความเสียหายที่ได้รับ +
อัตราการแปรรูปสำเร็จ +
อัตราคริติคอล +
อัตราคริติคอล +
อัตราความเสียหายคริติคอล +
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +
เพิ่มความสามารถในการกระโดด
เพิ่มความเสียหายต่อมนุษย์ +
เพิ่มปริมาณความเสียหายโจมตีหลัง +
ระดับทักษะ
ประเภทสูตรอาหาร
ID   ชื่อไอเทม ระดับทักษะ EXP ชนิด วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
ID   ชื่อไอเทม ระดับทักษะ EXP ชนิด วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้