ID: 2445
ก้าวย่างดุจแสง III
icon ทักษะ
อาชีพ: สไตรเกอร์
เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและหลังอย่างรวดเร็ว และสามารถหลบหลีกจากโจมตีของศัตรู

↑ + Shift
↓ + Shift

สามารถใช้ในสถานะเกราะไหล่
สามารถบันทึกในช่องทักษะ เพื่อใช้งาน

- เลเวลที่ต้องการ: 36 ขึ้นไป
- คะแนนที่ต้องการ: 10
- พลังทนทานที่ต้องการ: 200
- ระยะเวลาคูลดาวน์: 4วินาที

ความต้องการ:
- ก้าวย่างดุจแสง II

ในขณะใช้ทักษะคงกระพัน
เพิ่มระยะทางที่เคลื่อนที่
เมื่อใช้ทักษะ จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว +30% เป็นเวลา 10 วินาที
ในขณะใช้ทักษะ ไม่มีการปะทะตัวละคร
หลังจากใช้หมาป่าหมอบ ในสถานะเกราะไหล่ จะใช้ชิ้นส่วนวิญญาณนักสู้ 10 ชิ้น จะสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียพละกำลัง และเวลาคูลดาวน์
ใช้ชิ้นส่วนวิญญาณนักสู้ 10 ชิ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียพละกำลังและ เวลาคูลดาวน์
ซุปเปอร์อาร์เมอร์ เมื่อใช้ชิ้นส่วนวิญญาณนักสู้


ความพร้อมใช้งาน
US/DE/FR/ES
รัสเซีย
ประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี
SA
ไต้หวัน
Turkey
Thailand
Indonesia
ในการพัฒนา

โปรดทราบว่าตารางความพร้อมใช้งานจะแสดงเฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานอ็อบเจ็กต์ปัจจุบันในไคลเอ็นต์เกมหรือไม่ อย่างไรก็ตามวัตถุนี้อาจถูกปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมอเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้านี้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้