ผลที่เกิด
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ โท ขึ้นไป)
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เมื่อโจมตี จะมีโอกาส % ที่จะฟื้นฟู HP +
HP สูงสุด -
เมื่อฝนตก พลังโจมตีจะไม่ลดลง
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
เพิ่มค่าประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพคริติคอล + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี - ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว + ขั้น
ประสิทธิภาพคริติคอล - ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว - ขั้น
ความแม่นยำทั้งหมด +
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +%
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +(ยกเว้นมนุษย์)
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า (ยกเว้นมนุษย์)
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท - ขั้น
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมแก่ชนเผ่ามนุษย์ (เสริมประสิทธิภาพ +6 ขึ้นไป)
ความเสียหายประเภทล่าสัตว์ +
ความเสียหายเพิ่มเติมของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสงครามฐาน/ครอบครอง และหอคอยปิดล้อมขนาดกลางและใหญ่ รวมทั้งประตูปราสาท + (ยกเว้น เครื่องยิงลูกศร, หอคอยเปลวไฟ)
ดาเมจสำหรับรอยร้าวยามาญ +
พลังโจมตีทั้งหมด +
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +
ต้านทานทั้งหมด +%
HP สูงสุด +

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้