ลูกตุ้มขวาน

ผลที่เกิด
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ เอก ขึ้นไป)
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เมื่อโจมตี จะมีโอกาส % ที่จะฟื้นฟู HP +
เมื่อฝนตก พลังโจมตีจะไม่ลดลง
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
ประสิทธิภาพคริติคอล + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี + ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท + ขั้น
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
ความแม่นยำทั้งหมด +
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +%
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +(ยกเว้นมนุษย์)
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า (ยกเว้นมนุษย์)
พลังโจมตีทั้งหมด +
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีพิเศษทั้งหมด +%
SKILL_NAME_CLOUD_UP
SKILL_NAME_SECRET_UP
SKILL_NAME_SUNMOONSTAR_UP
ความเสียหายเพิ่มเติมของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสงครามฐาน/ครอบครอง และหอคอยปิดล้อมขนาดกลางและใหญ่ รวมทั้งประตูปราสาท + (ยกเว้น เครื่องยิงลูกศร, หอคอยเปลวไฟ)
ALL_TRIBE_DAM_ADD_INCRE_6
ความเสียหายประเภทล่าสัตว์ +
BLEEDING__DAM_ADD
ค่าความเสียหายในรอยร้าวแห่งยามาญ +
SKILL_NAME_CLOUD_INCRE
SKILL_NAME_SECRET_INCRE
SKILL_NAME_SUNMOONSTAR_INCRE

ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม ระดับ พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลบหลีก ลดความเสียหาย CLASS GRADE EFFECTS
Loading data from serverฐานข้อมูลของเรา

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้