Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Temptation Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Agony Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Rosar Vambrace of Enchantment Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Ultimate Rosar Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Nouver Vambrace Item - Ramones's Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Kutum Vambrace Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Leather Vambrace(Temp) Item - Basteer Vambrace Item - Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Ultimate Basteer Vambrace Item - Dim Magical Vambrace Item - Vambrace of Concentrated Magical Power Item - Vambrace of Sealed Magical Power Item - Freed Magical Vambrace Item - Roaring Magical Vambrace Item - Old Nouver Vambrace Item - Asula's Crimson Eye Vambrace Item - Old Kriegsmesser Item - Old Kriegsmesser Item - Old Kriegsmesser