NPC - Book of Training (24 Hr) NPC - Storage Clearing NPC - Premium Pack I (7 Days) NPC - Premium Pack I (15 Days) NPC - Premium Pack II (15 Days) NPC - [RU] Box of 50 Pearls NPC - [RU] Box of 100 Pearls NPC - [RU] Box of 500 Pearls NPC - [RU] Box of 1000 Pearls NPC - [RU] Box of 2625 Pearls NPC - [RU] Box of 5350 Pearls NPC - [RU] Box of 11000 Pearls NPC - NA Value Pack (1 Day) NPC - NA Value Pack (7 Days) NPC - NA Value Pack (15 Days) NPC - NA Value Pack (30 Days) NPC - NA Value Pack (90 Days) NPC - NA Value Pack (7 Days) - JP NPC - Weapon Exchange Coupon (Longsword) NPC - Pet Appearance Change Coupon NPC - Merv's Palette (15 Days) NPC - Merv's Palette (30 Days) NPC - Merv's Palette (90 Days) NPC - Weapon Exchange Coupon (Axe) NPC - Unknown Dye Box NPC - Weapon Voucher (Long Bow) NPC - Weapon Voucher (Shortsword) NPC - Guild Name Change Coupon NPC - Weapon Voucher (Blade) NPC - Megaphone (Pearl) NPC - Instant HP Potion (Extra Large) NPC - Snowflakes of Winter NPC - Storage Expansion Bundle: Grána City +1 NPC - Storage Expansion Bundle: Grána City +4 NPC - Storage Expansion Bundle: Grána City +8 NPC - Grána City Stable Expansion Coupon NPC - Mount All Skill Training Coupon NPC - Hunting EXP Transfer Coupon NPC - Rare Pet Box NPC - Fairy Queen's Might NPC - Ornette’s Dark Honey Wine NPC - Alejandro’s Pumpkin Honey NPC - Storage Expansion Coupon: Duvencrune +1 NPC - Stable Expansion Coupon: Duvencrune +1 NPC - Shakatu's Luxury Box NPC - Shakatu's Rarity Box NPC - Epheria Sailboat Appearance Change Coupon NPC - Dazzling Adventure Box NPC - [Event] Dano Scented Bag NPC - Balenos Environment Event NPC - Serendia Environment Event NPC - Calpheon Environment Event NPC - Mediah Environment Event NPC - Premium Pack I (30 days) NPC - Premium Pack I (60 days) NPC - Premium Pack I (90 days) NPC - Premium Pack II (30 days) NPC - Premium Pack II (60 days) NPC - Premium Pack II (90 days) NPC - Premium Package III (15 days) NPC - Premium Package III (30 days) NPC - Premium Package III (60 days) NPC - Premium Package III (90 days) NPC - Pearl Box - 1000 NPC - Pearl Box - 2000+40 NPC - Pearl Box - 3000+200 NPC - Pearl Box - 6000+600 NPC - Pearl Box - 10000+1500 NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - NPC - Naive Worker NPC - Giant Worker NPC - Giant Worker NPC - Goblin Worker NPC - Goblin Worker NPC - Human Worker NPC - Human Worker NPC - Skilled Giant Worker NPC - Skilled Goblin Worker NPC - Skilled Human Worker NPC - Professional Giant Worker NPC - Professional Goblin Worker NPC - Professional Human Worker NPC - Artisan Giant Worker NPC - Artisan Goblin Worker NPC - Artisan Human Worker NPC - Darifu NPC - Vongole NPC - Parcci NPC - Sterie NPC - Novara NPC - Torres NPC - Jugruta NPC - Diochre NPC - Acher NPC - Alzath NPC - Tirol NPC - Bravant NPC - Navara NPC - Berocchio NPC - Sixto NPC - Tarte NPC - Khaora NPC - Jamure NPC - Savarin NPC - Bohamuti NPC - Sakun NPC - Kudran NPC - Feo NPC - Digh NPC - Dalib NPC - Aktor NPC - Kadier NPC - Sateeshi