Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Helmet Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Armor Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Armor Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Shoes Item - [Valkyrie] Marine Romance Hat Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Shield Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Lancia Item - [Valkyrie] Fallen Garzar Longsword Item - [Valkyrie] Karin Lancia Item - [Valkyrie] Karin Longsword Item - [Valkyrie] Desert Camouflage Lancia Item - [Valkyrie] Treant Camouflage Lancia Item - [Valkyrie] Tyrie Longsword Item - [Valkyrie] Karlstein Longsword Item - [Valkyrie] Tyrie Longsword (7 Days) Item - [Valkyrie] Kibelius Longsword Item - [Valkyrie] Epheria Marine Longsword Item - [Valkyrie] Lahr Arcien Longsword (15 Days) Item - [Valkyrie] Karlstein Longsword (15 Days) Item - [Valkyrie] Canape Longsword Item - [Valkyrie] Desert Camouflage Longsword Item - [Valkyrie] Clead Longsword Item - [Valkyrie] Acher Guard Longsword Item - [Valkyrie] Kylia Longsword Item - [Valkyrie] Shudad Longsword Item - [Valkyrie] Enslar Lancia Item - [Valkyrie] Enslar Longsword Item - [Valkyrie] Tyrie Shield Item - [Valkyrie] Karlstein Shield Item - [Valkyrie] Tyrie Shield (7 Days) Item - [Valkyrie] Kibelius Shield Item - [Valkyrie] Epheria Marine Shield Item - [Valkyrie] Lahr Arcien Shield R (15 Days) Item - [Valkyrie] Karlstein Shield (15 Days) Item - [Valkyrie] Canape Shield Item - [Valkyrie] Desert Camouflage Shield Item - [Valkyrie] Clead Shield Item - [Valkyrie] Acher Guard Shield Item - [Valkyrie] Kylia Shield Item - [Valkyrie] Shudad Shield Item - [Valkyrie] Enslar Shield Item - [Valkyrie] Karin Shield Item - [Maehwa] Tyrie Helmet Item - [Maehwa] Tyrie Armor Item - [Maehwa] Tyrie Armor Item - [Maehwa] Tyrie Gloves Item - [Maehwa] Tyrie Shoes (Long) Item - [Maehwa] Tyrie Shoes (Short) Item - [Maehwa] Karlstein Hat Item - [Maehwa] Karlstein Armor Item - [Maehwa] Karlstein Armor Item - [Maehwa] Karlstein Shoes Item - [Maehwa] Tyrie Helmet (7 Days) Item - [Maehwa] Tyrie Armor (7 Days) Item - [Maehwa] Tyrie Gloves (7 Days) Item - [Maehwa] Tyrie Shoes (7 Days) Item - [Maehwa] Kibelius Helmet Item - [Maehwa] Kibelius Divinus Armor Item - [Maehwa] Kibelius Divinus Armor Item - [Maehwa] Kibelius Shoes Item - [Maehwa] Epheria Marine Helmet Item - [Maehwa] Epheria Marine Armor Item - [Maehwa] Epheria Marine Armor Item - [Maehwa] Epheria Marine Shoes Item - [Maehwa] Lahr Arcien Helmet (15 Days) Item - [Maehwa] Lahr Arcien Armor (15 Days) Item - [Maehwa] Lahr Arcien Shoes (15 Days) Item - [Maehwa] Karlstein Hat (15 Days) Item - [Maehwa] Karlstein Armor (15 Days) Item - [Maehwa] Karlstein Shoes (15 Days) Item - [Maehwa] Canape Hat Item - [Maehwa] Canape Clothes Item - [Maehwa] Canape Shoes Item - [Maehwa] Atanis Helmet Item - [Maehwa] Atanis Armor Item - [Maehwa] Atanis Armor Item - [Maehwa] Atanis Shoes (Short) Item - [Maehwa] Desert Camouflage Armor Item - [Maehwa] Bloody Dress Item - [Maehwa] Bloody Dress Item - [Maehwa] Bloody Gloves Item - [Maehwa] Bloody Shoes Item - [Maehwa] Shiranui Outfit Item - [Maehwa] Shiranui Outfit Item - [Maehwa] Guild Uniform Item - [Maehwa] Guild Uniform Item - [Maehwa] Acher Guard Helmet Item - [Maehwa] Acher Guard Armor Item - [Maehwa] Acher Guard Armor Item - [Maehwa] Noel Hat Item - [Maehwa] Noel Clothes Item - [Maehwa] Noel Clothes Item - [Maehwa] Noel Shoes Item - [Maehwa] Trumpet Creepet Helmet Item - [Maehwa] Trumpet Creepet Armor Item - [Maehwa] Trumpet Creepet Armor Item - [Maehwa] Trumpet Creeper Gloves Item - [Maehwa] Trumpet Creepet Shoes Item - [Maehwa] New Year Hanbok Hat Item - [Maehwa] New Year Hanbok Clothes Item - [Maehwa] New Year Hanbok Clothes Item - [Maehwa] New Year Hanbok Shoes Item - [Maehwa] Da-Dum Da-Dum Diving Hat Item - [Maehwa] Da-Dum Da-Dum Diving Suit Item - [Maehwa] Order of the Apricot Helmet Item - [Maehwa] Order of the Apricot Armor Item - [Maehwa] Order of the Apricot Armor Item - [Maehwa] Order of the Apricot Shoes Item - [Maehwa] Atanis Shoes (Long) Item - [Maehwa] Karin Helmet Item - [Maehwa] Karin Armor Item - [Maehwa] Karin Armor Item - [Maehwa] Marine Romance Hat Item - [Maehwa] Marine Romance Clothes Item - [Maehwa] Marine Romance Clothes Item - [Maehwa] Marine Romance Shoes Item - [Maehwa] Blushing Maiden Helmet Item - [Maehwa] Blushing Maiden Armor Item - [Maehwa] Blushing Maiden Armor Item - [Maehwa] Blushing Maiden Gloves Item - [Maehwa] Blushing Maiden Shoes Item - [Maehwa] Blushing Maiden Blade Item - [Maehwa] Blushing Maiden Horn Bow Item - [Maehwa] Blushing Maiden Kerispear Item - [Maehwa] Karin Blade Item - [Maehwa] Karin Kerispear Item - [Maehwa] Desert Camouflage Kerispear Item - [Maehwa] Treant Camouflage Kerispear Item - [Maehwa] Tyrie Blade Item - [Maehwa] Karlstein Blade Item - [Maehwa] Tyrie Blade (7 Days) Item - [Maehwa] Kibelius Blade Item - [Maehwa] Epheria Marine Blade Item - [Maehwa] Lahr Arcien Blade (15 Days) Item - [Maehwa] Karlstein Blade (15 Days) Item - [Maehwa] Canape Blade Item - [Maehwa] Atanis Blade Item - [Maehwa] Desert Camouflage Blade Item - [Maehwa] Acher Guard Blade Item - [Maehwa] Trumpet Creeper Blade Item - [Maehwa] Order of the Apricot Blade Item - [Maehwa] Order of the Apricot Kerispear Item - [Maehwa] Tyrie Horn Bow Item - [Maehwa] Karlstein Horn Bow Item - [Maehwa] Tyrie Horn Bow (7 Days) Item - [Maehwa] Kibelius Horn Bow Item - [Maehwa] Epheria Marine Horn Bow Item - [Maehwa] Lahr Arcien Horn Bow (15 Days) Item - [Maehwa] Karlstein Horn Bow (15 Days)