Item - Elsh Longsword of Temptation Item - Elsh Longsword of Temptation Item - Elsh Longsword of Temptation Item - Elsh Longsword of Temptation Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ultimate Elsh Longsword Item - Ramones's Longsword Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Kzarka Longsword (Temp) Item - Old Kzarka Longsword Item - Black Abyssal Longsword Item - Delphad Castillion's Carnage Longsword Item - Kydict Longsword Item - Ornella Longsword Item - Ultimate Delphad Castillion's Carnage Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Offin Tett's Radiant Longsword Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Round Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Vangertz Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Axion Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield Item - Militia Shield