Item - [Witch] Frostbite Dress Item - [Witch] Frostbite Dress Item - [Witch] Frostbite Outfit Set Item - [Kunoichi] Frostbite Hat Item - [Kunoichi] Frostbite Dress Item - [Kunoichi] Frostbite Dress Item - [Kunoichi] Frostbite Outfit Set Item - [Ninja] Frostbite Helmet Item - [Ninja] Frostbite Armor Item - [Ninja] Frostbite Armor Item - [Ninja] Frostbite Outfit Set Item - [Dark Knight] Frostbite Hat Item - [Dark Knight] Frostbite Dress Item - [Dark Knight] Frostbite Dress Item - [Dark Knight] Frostbite Outfit Set Item - [Striker] Frostbite Helmet Item - [Striker] Frostbite Armor Item - [Striker] Frostbite Armor Item - [Striker] Frostbite Outfit Set Item - [Mystic] Frostbite Hat Item - [Mystic] Frostbite Dress Item - [Mystic] Frostbite Dress Item - [Mystic] Frostbite Outfit Set Item - [Lahn] Frostbite Hat Item - [Lahn] Frostbite Dress Item - [Lahn] Frostbite Dress Item - [Lahn] Frostbite Outfit Set Item - [Warrior] Kibelius Helmet(1d) Item - [Warrior] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Warrior] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Warrior] Kibelius Shoes(1d) Item - [Warrior] Kibelius Longsword(1d) Item - [Warrior] Kibelius Shield(1d) Item - [Warrior] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Ranger] Kibelius Helmet(1d) Item - [Ranger] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Ranger] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Ranger] Kibelius Shoes(1d) Item - [Ranger] Kibelius Longbow(1d) Item - [Ranger] Kibelius Dagger(1d) Item - [Ranger] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Sorceress] Kibelius Helmet(1d) Item - [Sorceress] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Sorceress] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Sorceress] Kibelius Shoes(1d) Item - [Sorceress] Kibelius Amulet(1d) Item - [Sorceress] Kibelius Talisman(1d) Item - [Sorceress] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Berserker] Kibelius Helmet(1d) Item - [Berserker] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Berserker] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Berserker] Kibelius Shoes(1d) Item - [Berserker] Kibelius Axe(1d) Item - [Berserker] Kibelius Ornamental Knot(1d) Item - [Berserker] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Tamer] Kibelius Helmet(1d) Item - [Tamer] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Tamer] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Tamer] Kibelius Shoes(1d) Item - [Tamer] Kibelius Shortsword(1d) Item - [Tamer] Kibelius Trinket(1d) Item - [Tamer] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Musa] Kibelius Helmet(1d) Item - [Musa] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Musa] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Musa] Kibelius Shoes(1d) Item - [Musa] Kibelius Blade(1d) Item - [Musa] Kibelius Horn Bow(1d) Item - [Musa] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Valkyrie] Kibelius Helmet(1d) Item - [Valkyrie] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Valkyrie] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Valkyrie] Kibelius Shoes(1d) Item - [Valkyrie] Kibelius Longsword(1d) Item - [Valkyrie] Kibelius Shield(1d) Item - [Valkyrie] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Maehwa] Kibelius Helmet(1d) Item - [Maehwa] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Maehwa] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Maehwa] Kibelius Shoes(1d) Item - [Maehwa] Kibelius Blade(1d) Item - [Maehwa] Kibelius Horn Bow(1d) Item - [Maehwa] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Wizard] Kibelius Hat(1d) Item - [Wizard] Kibelius Robe (1 Day) Item - [Wizard] Kibelius Robe (1 Day) Item - [Wizard] Kibelius Shoes(1d) Item - [Wizard] Kibelius Staff(1d) Item - [Wizard] Kibelius Dagger(1d) Item - [Wizard] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Witch] Kibelius Hat(1d) Item - [Witch] Kibelius Robe (1 Day) Item - [Witch] Kibelius Robe (1 Day) Item - [Witch] Kibelius Shoes(1d) Item - [Witch] Kibelius Staff(1d) Item - [Witch] Kibelius Dagger(1d) Item - [Witch] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Kunoichi] Kibelius Helmet(1d) Item - [Kunoichi] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Kunoichi] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Kunoichi] Kibelius Shoes(1d) Item - [Kunoichi] Kibelius Shortsword(1d) Item - [Kunoichi] Kibelius Kunai(1d) Item - [Kunoichi] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Ninja] Kibelius Helmet(1d) Item - [Ninja] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Ninja] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Ninja] Kibelius Shortsword(1d) Item - [Ninja] Kibelius Kunai(1d) Item - [Ninja] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Dark Knight] Kibelius Helmet(1d) Item - [Dark Knight] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Dark Knight] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Dark Knight] Kibelius Shoes(1d) Item - [Dark Knight] Kibelius Kriegsmesser(1d) Item - [Dark Knight] Kibelius Ornamental Knot(1d) Item - [Dark Knight] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Striker] Kibelius Helmet(1d) Item - [Striker] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Striker] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Striker] Kibelius Shoes(1d) Item - [Striker] Kibelius Gauntlet(1d) Item - [Striker] Kibelius Vambrace(1d) Item - [Striker] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Mystic] Kibelius Helmet(1d) Item - [Mystic] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Mystic] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Mystic] Kibelius Shoes(1d) Item - [Mystic] Kibelius Gauntlet(1d) Item - [Mystic] Kibelius Vambrace(1d) Item - [Mystic] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Helmet (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Armor (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Shoes (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Crescent Pendulum (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Noble Sword (1 Day) Item - [Lahn] Kibelius Classic Set (1 Day) Item - [Warrior] Desert Camouflage Set (7d) Item - [Warrior] Desert Camouflage Armor (7d) Item - [Warrior] Desert Camouflage Longsword (7d) Item - [Warrior] Desert Camouflage Shield (7d) Item - [Ranger] Desert Camouflage Set (7d) Item - [Ranger] Desert Camouflage Armor (7d) Item - [Ranger] Desert Camouflage Longbow (7d) Item - [Ranger] Desert Camouflage Dagger (7d) Item - [Sorceress] Desert Camouflage Set (7d) Item - [Sorceress] Desert Camouflage Armor (7d) Item - [Sorceress] Desert Camouflage Amulet (7d)