NPC - Hidaye NPC - Osman NPC - Amet NPC - Mutafa NPC - Kemel NPC - Altin NPC - Karadeniz NPC - Seltin NPC - Turan NPC - Aidja NPC - Kozah NPC - Rohu NPC - Surail NPC - Tanatoz NPC - Botadin NPC - Botul NPC - Almori NPC - Burio NPC - Salta NPC - Bovolin NPC - Toyan NPC - Vygun NPC - Madun NPC - Ustouvan NPC - Muturan NPC - Fazmin NPC - Soa Banso NPC - Faunpa NPC - Friella NPC - Maery NPC - Arteedman NPC - Enro NPC - Viverza NPC - Neubella NPC - Voraro NPC - Molontody NPC - Milford NPC - Viv Foretta NPC - Susan NPC - Holo NPC - Hunnie NPC - Bahdrond NPC - Moyamo NPC - Klaruss Mushroom NPC - Krogdalo's Trace NPC - Gyfin Rhasia Ruins NPC - Lanette NPC - Aniki NPC - Yianaros Rock NPC - Ashlynn NPC - Navir NPC - Sylvie NPC - Durgeff NPC - Dostter NPC - Camira NPC - Titoku NPC - Ominous Altar NPC - Selena Aer NPC - Ankh Izja NPC - Gyor NPC - Harak NPC - Pataro NPC - Myra NPC - Ladar NPC - Yahq NPC - Karl Verdun NPC - Sybern NPC - Leon NPC - Sena NPC - Hoberyn NPC - Marak NPC - Diana NPC - Dormann NPC - Malan NPC - Jyarro NPC - Taya NPC - Tammy NPC - Ranchini NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Eiorah NPC - Derjeen NPC - Derjeen NPC - New continent npc 9999 NPC - Black Thorn Tentacle NPC - Black Thorn Tentacle NPC - Black Raccoon NPC - Bat NPC - Peddler NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Mud Thorn Tentacle NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Silfiad NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang NPC - Heilang